Псалм  134

  1 Алилуия. Хвалете името Господне, хвалете раби Господни,1

  2 които стоите в дома Господен, в дворите на дома на нашия Бог.

  3 Хвалете Господа, защото Господ е благ; възпявайте името Му, защото това е сладостно,2

  4 защото Господ Си избра Иакова, Израиля за Свое достояние.3

  5 Познах, че Господ е велик, и Господ наш е по-високо от всички богове.

  6 Господ върши всичко, що иска, на небесата и на земята, в моретата и във всички бездни;4

  7 издига облаци от краищата на земята, прави светкавици при дъжд, извежда вятър из Своите скривалища.5

  8 Той порази първородните в Египет от човек до добитък,6

  9 прати личби и чудеса всред тебе, Египте, върху фараона и върху всичките му раби,

10 порази много народи и изтреби силни царе:7

11 Сихона, цар аморейски, и Ога, цар васански, и всички царства ханаански;8

12 и земята им даде за наследие, за наследие на Своя народ Израиля.

13 Господи, Твоето име е вечно; Господи, споменът за Тебе е от рода в род.

14 Защото Господ ще съди Своя народ и ще се смили над Своите раби.

15 Езическите идоли са сребро и злато, дело на човешки ръце:9

16 имат уста, ала не говорят, имат очи, ала не виждат;10

17 имат уши, ала не чуват, и в устата им няма дишане.

18 Подобни тям ще бъдат ония, които ги правят, и всеки, който се тям надява.11

19 Доме Израилев, благословете Господа! Доме Ааронов, благословете Господа!

20 Доме Левиев, благословете Господа! Вие, които се боите от Господа, благословете Господа!

21 Благословен от Сион Господ, Който живее в Иерусалим! Алилуия.12


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 112:1

2 Пс. 135:1

3 Втор. 7:6, 1 Петр. 2:9, Тит 2:14

4 Пс. 113:11, Дан. 4:32

5 Иер. 10:13, 14:22

6 Изх. 12:29, Пс. 77:51

7 Числ. 21:21-35

8 Иис. Нав. 12:7

9 Пс. 113:12

10 Прем. 15:15

11 Ис. 42:17

12 Пс. 49:2, 109:2, Ис. 2:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава