Псалм  136

  1 При реките Вавилонски - там седяхме и плачехме, кога си спомняхме за Сион;1

  2 на върбите всред Вавилон, окачихме нашите арфи.

  3 Там нашите пленители искаха от нас песни, и нашите притеснители - веселие: попейте ни песни сионски.

  4 Как да пеем Господня песен на чужда земя?

  5 Ако те забравя, Иерусалиме, - нека ме забрави десницата ми;2

  6 нека прилепне езикът ми о небцето ми, ако те не помня, ако не поставя Иерусалим начело на моето веселие.

  7 Припомни, Господи, на Едомовите синове деня на Иерусалим, когато те думаха: разрушавайте, разрушавайте до основите му!3

  8 Дъще Вавилонска, опустошителко! Блажен, който ти отплати за туй, що си нам сторила!

  9 Блажен, който вземе и разбие о камък твоите младенци!4


Предишна глава Следваща глава


1 Иез. 1:1, Ис. 30:19

2 Иер. 51:50

3 Иер. 49:7, Иез. 25:12, 35:5

4 Ис. 13:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава