Псалм  138

  1 Началнику на хора. Псалом Давидов. Господи, Ти си ме изпитал и знаеш.1

  2 Ти знаеш, кога сядам и кога ставам; Ти отдалеч разбираш моите помисли.2

  3 Ходя ли, почивам ли - Ти ме окръжаваш, и всички мои пътища са Тебе известни.3

  4 Още думата ми не дошла на езика ми, Ти, Господи, вече точно я знаеш.

  5 Отзад и отпред Ти ме обгръщаш и слагаш ръка върху мене.

  6 Дивно е за мене (Твоето) знание, - то е високо, не мога да го постигна!

  7 да отида от Твоя Дух, и от Твоето лице къде да побягна?4

  8 Възляза ли на небето - Ти си там; сляза ли в преизподнята - и там си Ти.5

  9 Взема ли крилете на зората и се преселя на край-море, -6

10 и там Твоята ръка ще ме поведе, и Твоята десница ще ме удържи.

11 Кажа ли: може би тъмата ще ме скрие, и светлината наоколо ми ще стане нощ;7

12 но и тъмата не ще е тъма за Тебе: нощта за Тебе е светла като ден, и тъмата - като светлина.8

13 Защото Ти си устроил моята вътрешност и си ме изтъкал в майчината ми утроба.9

14 Славя Те, защото съм дивно устроен. Дивни са Твоите дела, и душата ми напълно съзнава това.10

15 Не са били скрити от Тебе костите ми, когато съм бил създаван тайно, образуван в дълбочината на утробата.11

16 Твоите очи видяха зародиша ми; в Твоите книги са записани всичките назначени за мене дни, когато нито един от тях още не съществуваше.12

17 Колко са възвишени за мене Твоите помисли, Боже, и колко е голям техният брой!

18 Да ги изброявам ли, - но те са по-многобройни и от пясъка; кога се пробуждам, аз съм все още с Тебе.13

19 О, да беше Ти, Боже, поразил нечестивеца! Махнете се от мене, кръвожадници!14

20 Те говорят против Тебе нечестиво; суетно замислят Твоите врагове.

21 Аз ли да не мразя ония, които Тебе мразят, Господи, и да се не гнуся от ония, които въстават против Тебе?15

22 С пълна омраза ги мразя: те ми са врагове.16

23 Изпитай ме, Боже, и узнай сърцето ми; изпитай ме и узнай моите помисли;17

24 и виж, дали не съм на опасен път, и ме насочи във вечен път.18


Предишна глава Следваща глава


1 Притч. 24:12, Иоан 21:17

2 2 Царств. 7:20, Иер. 12:3, Втор. 31:21

3 Пс. 118:168

4 Прем. 1:7

5 Ам. 9:2

6 Пс. 54:7

7 Иов 34:22, Иер. 23:24, Евр. 4:13

8 Иак. 1:17

9 Иов 10:11

10 Пс. 118:71, Откр. 15:3

11 Екл. 11:5

12 Сир. 23:29, Иов 14:5, Мал. 3:16

13 Бит. 22:17

14 Пс. 5:7

15 Пс. 100:3

16 Рим. 12:9

17 Иов 31:6, Пс. 25:2

18 Пс. 26:11, 85:11, 142:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава