Псалм  139

  1 Псалом. Началнику на хора. Псалом Давидов. Избави ме, Господи, от зъл човек, запази ме от потисник:

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.

  3 те мислят зло в сърце си, всеки ден се опълчват за бой;

  4 изострят езика си като змия; под устата им е аспидна отрова.1

  5 Запази ме, Господи, от ръцете на нечестивеца, запази ме от потисниците, които са намислили да поклатят стъпките ми.2

  6 Горделивите заложиха клопки за мене и примки, простряха мрежа по пътя, нагласиха клопки за мене.3

  7 Аз казах Господу: Ти си Бог мой: чуй, Господи, гласа на моите молби.

  8 Господи, Господи, Сило на моето спасение! Ти покри главата ми в деня на битката.

  9 Не давай, Господи, що нечестивец желае; не давай сполука на лошия му замисъл: той ще се възгордее.4

10 Нека върху главата на ония, които ме окръжават, падне злото на техните собствени уста.5

11 Да паднат върху тях живи въглени; да бъдат хвърлени в огън, в пропаст, та да не станат.6

12 Злоезичният човек няма да се закрепи на земята; злото ще завлече потисника в погибел.7

13 Зная, че Господ ще извърши съд за угнетените и правда за бедните.8

14 Да, праведните ще славят Твоето име; непорочните ще обитават пред Твоето лице.


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 5:10, 57:5, Рим. 3:13

2 2 Царств. 22:3

3 Пс. 63:6, 141:4, Иер. 18:22

4 Втор. 32:27

5 Пс. 7:15

6 Пс. 10:6

7 Сир. 28:15

8 Пс. 9:19

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава