Псалм  140

  1 Псалом Давидов. Господи, към Тебе викам: побързай към мене, чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе!

  2 Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, въздигането на ръцете ми - като вечерна жертва.1

  3 Постави, Господи, стража на устата ми и огради вратата на устните ми;2

  4 не давай да се отклони сърцето ми към думи лукави за извиняване грешни дела, заедно с людете, които вършат беззаконие, и да не вкуся от техните сласти.3

  5 Нека праведникът ме наказва: това е милост; нека ме изобличава: това е най-добър елей, който няма да повреди главата ми; но моите молби са против злодействата на беззаконниците.4

  6 Техните водачи са се пръснали по стръмни скали и слушат думите ми, защото са приятни.

  7 Сякаш земята разкъртват и ни дробят; сипят се нашите кости в челюстта на преизподнята.

  8 Но към Тебе, Господи, Господи, са очите ми; на Тебе се уповавам, не отритвай душата ми!

  9 Запази ме от подставените за мене примки, от клопките на беззаконниците.5

10 Нечестивците ще паднат в своите мрежи, аз пък ще премина.6


Предишна глава Следваща глава


1 Изх. 29:39, 30:7-8

2 Пс. 38:2, Сир. 22:31

3 3 Царств. 8:58, Притч. 1:10, 1:15

4 Притч. 12:1, 15:12, 25:12

5 Пс. 139:6

6 Пс. 7:16, 9:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава