Псалм  146

  1 (Алилуия.) Хвалете Господа, защото е добро нещо да се пее на нашия Бог, защото това е сладостно, - хвала достойна.1

  2 Господ съзижда Иерусалим, събира изгнаниците на Израиля.2

  3 Той изцерява съкрушените по сърце и лекува техните скърби;3

  4 изчислява броя на звездите; всички тях нарича с имената им.4

  5 Велик е Господ наш, и велика е силата Му, и разумът Му - неизмерим.5

  6 Господ въздига смирени, а нечестиви унижава доземи.6

  7 Пейте поред славословие Господу: пейте с гусли на нашия Бог.

  8 Той покрива небето с облаци, приготвя за земята дъжд, прави да расте по планините трева (и злак човеку за полза);7

  9 дава на добитъка храната му и на малките вранчета, които викат към Него.8

10 Не на конската сила Той гледа, нито към бързината на човешките нозе благоволи;

11 Господ благоволи към ония, които Му се боят, към ония, които се уповават на Неговата милост.9


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 91:2

2 Пс. 50:20, Ис. 60:10

3 Ис. 61:1

4 Ис. 40:26

5 Пс. 144:3, Ис. 40:28

6 Пс. 145:8

7 Деян. 14:17

8 Иов 38:41, Пс. 103:14, Мат. 6:26

9 Деян. 10:35

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава