Псалм  147

  1 (Алилуия.) Хвали, Иерусалиме, Господа; хвали, Сионе, твоя Бог,

  2 защото Той укрепява заворките на твоите порти, благославя твоите синове сред тебе;

  3 утвърдява в твоите предели мир, с тлъста пшеница те насища;1

  4 праща на земята Своето слово; Неговото слово бързо върви;

  5 дава сняг като вълна; сипе скреж като пепел;2

  6 хвърля градушката Си на късове; пред Неговия мраз кой ще устои?

  7 Прати словото Си, и всичко се разтапя; духне с вятъра Си, и води потекат.3

  8 Той яви Своето слово Иакову, Своите наредби и Своите съдби - Израилю.4

  9 На никой друг народ Той не е сторил това, и Неговите съдби те не знаят. Алилуия.5


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 32:14

2 Сир. 43:19

3 Пс. 32:9

4 Деян. 13:17

5 Втор. 29:29, 33:4, Рим. 2:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.3, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава