Псалм  16

  1 Молитва Давидова. Чуй, Господи, правдата (ми), послушай вика ми, приеми молба от нелъжливи уста.1

  2 От Твоето лице да излезе съд за мене; Твоите очи да погледнат правотата.

  3 Ти изпита сърцето ми, споходи ме нощем, изкуси ме и нищо не намери; устата ми не отстъпват от мислите ми.2

  4 В човешките дела, по думата на устата Ти, аз се пазех от пътищата на притеснителя.

  5 Утвърди крачките ми по Твоите пътища, да се не поклатят стъпките ми.3

  6 Към Тебе викам, защото Ти ще ме чуеш, Боже; приклони ухото Си към мене, чуй моите думи.

  7 Яви чудната Си милост, Ти, Който надяващите се (Тебе) спасяваш от ония, които се противят на Твоята десница;

  8 пази ме като зеница на око; скрий ме в сянката на Твоите крила4

  9 от лицето на нечестивците, които ме нападат, - от враговете на душата ми, които ме окръжават:

10 те се затвориха в тлъстината си, надменно говорят с устата си.5

11 Сега на всяка наша крачка ни окръжават; те устремиха очите си, за да ме повалят на земята.

12 Те са като лъв, който жадува за плячка, - като лъвче, което стои на потайни места.

13 Стани, Господи, предупреди ги, повали ги. Избави с меча Си душата ми от нечестивеца;

14 чрез Твоята ръка, Господи, избави я от човеците на света, чийто дял е в тоя живот, и чиято утроба пълниш от Твоите съкровищници; синовете им са сити и ще оставят остатък на децата си.

15 Аз пък ще гледам с правда на Твоето лице; кога се събуждам, с Твоя образ ще се насищам.6


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 4:2

2 Пс. 7:10, 65:10, Иер. 11:20

3 1 Царств. 2:9

4 Втор. 32:10, Зах. 2:8, Рут 2:12

5 Иов 15:27

6 Мат. 5:8, 1 Иоан 3:20, 1 Кор. 13:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава