Псалм  18

  1 Началнику на хора. Псалом Давидов. Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдта.

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.1

  3 Ден на ден реч предава, и нощ на нощ знание открива.

  4 Няма език и няма наречие, дето не би се чувал техният глас.

  5 Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. В тях Той е поставил жилище за слънцето,2

  6 и то излиза като жених из брачния си чертог, радва се като исполин да измине пътя си:

  7 от края на небесата е изходът му, и шествието му до другия им край, и от неговата топлина нищо се не укрива.3

  8 Законът на Господа е съвършен - укрепява душата; откровението Господне е вярно - простите прави мъдри.4

  9 Господните повеления са праведни - веселят сърцето; Господнята заповед е светла - просветлява очите.5

10 Страхът Господен е чист - пребъдва навеки. Съдбите Господни са истина - всички са праведни;

11 те са по-желани от злато, и дори от множество чисто злато, по-сладки от мед и капки от вощен мед;6

12 и Твоят раб бива опазван от тях; в тяхното спазване е великата награда.

13 Кой ще съгледа своите грешки? От моите тайни грехове ме очисти,

14 и от умишлените удържи раба Си, за да ме не обладаят. Тогава аз ще бъда непорочен и чист от голямо развращение.

15 Думите на устата ми и помислите на сърцето ми да бъдат благоугодни пред Тебе, Господи, крепост моя и Избавителю мой!7


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 96:6, Деян. 14:17, Рим. 1:20

2 Рим. 10:18

3 Екл. 1:5

4 Пс. 11:7

5 2 Петр. 1:19, Еф. 1:18

6 Пс. 118:72

7 Пс. 39:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава