Псалм  2

  1 Псалом Давидов. Защо се вълнуват народите, и племената замислят суетни неща?1

  2 Въстават царете земни. И князете се съвещават заедно против Господа и против Неговия Помазаник.

  3 "Да разкъсаме - казват - техните вериги и да смъкнем от себе си техните окови."

  4 Оня, Който живее на небесата, ще се насмее, Господ ще ги поругае.2

  5 Тогава в гнева Си ще им заговори и с яростта Си ще ги смути:

  6 "Аз помазах Моя Цар над Сион, Моята света планина;3

  7 ще възвестя определението: Господ Ми каза: Син Мой си Ти; Аз днес Те родих4;5

  8 искай от Мене, и ще Ти дам народите за Твое наследие, и всичко до край-земя - за Твое владение.6

  9 Ти ще ги поразиш с железен жезъл; ще ги строшиш като грънчарски съд."7

10 И тъй, вразумете се, царе; вземете поука, съдии земни!8

11 Служете Господу със страх и радвайте се (пред Него) в трепет.

12 Отдайте почит Сину, за да се не разгневи, и за да не погинете във вашия път, защото Неговият гняв скоро ще се разпали. Блажени са всички, които се Нему уповават.9


Предишна глава Следваща глава


1 Деян. 4:25

2 Втор. 28:63, Притч. 1:26

3 Пс. 92:1, Иоан 18:37, Евр. 12:22

4 6 и 7 стихове според превода на 70-те: "Аз съм поставен от Него Цар над Сион, Неговата света планина, да възвестя повелята Господня: Господ Ми каза: Син Мой си Ти, Аз днес Те родих".

5 Деян. 13:33, Евр. 1:5, 5:5

6 Пс. 21:28

7 Откр. 2:27, 19:15

8 Прем. 6:2

9 Пс. 33:9, Притч. 16:20, Ис. 30:18, 1 Петр. 2:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава