Псалм  22

  1 Псалом Давидов. Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая:1

  2 Той ме настанява на злачни пасбища и ме води на тихи води,

  3 подкрепя душата ми, насочва ме по пътя на правдата заради Своето име.

  4 Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват.2

  5 Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми, помаза главата ми с елей; чашата ми е препълнена.3

  6 Тъй благостта и милостта (Ти) да ме придружават през всички дни на живота ми, и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни.4


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 40:11, Иер. 23:4, Иез. 34:23, Иоан 10:11-12, 1 Петр. 2:25

2 Пс. 117:6, Рим. 8:31

3 Притч. 9:2, Пс. 11:10, Ис. 25:6

4 Пс. 26:4

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава