Псалм  24

  1 Псалом Давидов. Към Тебе, Господи, въздигам душата си.1

  2 Боже мой, на Тебе се уповавам, да се не посрамя (навеки), да не тържествуват над мене враговете ми,

  3 да се не посрамят и всички, които се надяват на Тебе; да се посрамят ония, които вършат беззаконие без причина.2

  4 Покажи ми, Господи, Твоите пътища и научи ме на Твоите пътеки.3

  5 Насочи ме към Твоята истина и ме научи, защото Ти си Бог на моето спасение; на Тебе се надявам всеки ден.

  6 Спомни си Твоите щедрости, Господи, и Твоите милости, защото са отвека.4

  7 Греховете на младостта ми и престъпленията ми не си спомняй; по милостта Си спомни си за мене, по Твоята благост, Господи!5

  8 Благ и праведен е Господ, затова учи грешните в пътя,6

  9 насочва кротките към правда и учи кротките на Своите пътища.

10 Всички пътища Господни са милост и истина за ония, които пазят завета Му и откровенията Му.7

11 Заради твоето име, Господи, прости греха ми, защото е голям.8

12 Кой е човекът, който се бои от Господа? Нему Той ще посочи, кой път да избере.

13 Неговата душа ще пребъде в добро, и неговото семе ще наследи земята.9

14 Тайната Господня е за ония, които Му се боят; тям открива Той Своя завет.10

15 Очите ми винаги са към Господа, защото Той изважда из примка нозете ми.11

16 Милостно погледни към мене и ме помилуй, защото съм самотен и угнетен.

17 Скърбите на сърцето ми се умножиха; извади ме из моите беди.12

18 Погледни моето страдание и моето безсилие и прости всичките ми грехове.

19 Погледни моите врагове, колко много са те и с каква върла омраза ме мразят.13

20 Запази душата ми и ме избави, та да се не посрамя, задето се на Тебе уповавам.

21 Непорочност и правота да ме пазят, защото на Тебе се надявам.

22 Избави, Боже, Израиля от всичките му скърби.


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 85:4

2 Пс. 21:6

3 Пс. 26:11

4 Пс. 102:17, Иер. 33:11

5 Иов 13:26

6 Втор. 32:4

7 Ос. 14:10, Дан. 4:34

8 Пс. 78:9

9 Ис. 60:21

10 Втор. 29:29, Лук. 8:10

11 Иов 16:20, Пс. 120:1

12 2 Царств. 22:7, Плач Иер. 1:20

13 Иоан 15:25

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава