Псалм  28

  1 Псалом Давидов. (Кога се завършва празник Шатри.) Въздайте Господу, синове Божии, въздайте Господу слава и чест,1

  2 въздайте Господу слава на името Му; поклонете се Господу в благолепното Му светилище.

  3 Гласът Господен се носи над водите; Бог на славата, Господ загърмя над големите води.2

  4 Гласът Господен е силен, гласът Господен е величествен.

  5 Гласът Господен поваля кедри; Господ събаря кедри ливански3

  6 и ги прави да скачат като телец, Ливан и Сирион - като млад еднорог.4

  7 Гласът Господен секне огнен пламък.

  8 Гласът Господен разтърсва пустиня, разтърсва Господ пустиня Кадес.

  9 Гласът Господен освобождава бременни кошути и оголва гори; и в храма Му всичко възвестява Неговата слава.5

10 Господ е седял над потопа, и ще седи Господ като цар навеки.6

11 Господ ще даде сила на Своя народ, Господ ще благослови с мир Своя народ.


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 95:7, Откр. 21:24

2 2 Царств. 22:14, Иов 37:4

3 Ис. 30:31

4 Деян. 9:5

5 Иов 39:4

6 Бит. 6:17, 1 Петр. 3:20-21

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава