Псалм  29

  1 Псалом Давидов; песен при обновяване дома. Ще Те възхваля, Господи, задето ме въздигна и не остави враговете ми да тържествуват над мене.1

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.2

  3 Господи, Боже мой, виках към Тебе, и Ти ме изцели.3

  4 Господи, Ти изведе душата ми от ада и ме оживи, за да не сляза в гроба.4

  5 Пейте Господу, светии Негови, славете паметта на Неговата светиня,5

  6 защото гневът Му е за миг, благоволението Му за цял живот: вечер настъпва плач, а сутрин - радост.6

  7 И аз си думах в своята доброчестина: няма да се поколебая навеки.7

  8 По благоволението Си, Господи, Ти укрепи моята планина; но скри лицето Си, и аз се смутих.

  9 Тогава към Тебе, Господи, виках и Господа (моего) молих:

10 "каква полза от кръвта ми, кога сляза в гроба? ще Те слави ли прахът? ще възвестява ли той Твоята истина?8

11 Чуй, Господи, и помилуй ме; Господи, бъди ми помощник!"

12 И Ти обърна тъгата ми в ликуване, сне от мене вретището и ме препаса с веселие,

13 за да Те слави душата ми и да не замлъква. Господи, Боже мой, вечно ще Те славя!9


Предишна глава Следваща глава


1 2 Царств. 5:11

2 Пс. 34:19

3 Втор. 32:39

4 1 Царств. 2:6, Пс. 85:13

5 Пс. 96:12

6 Ис. 54:8

7 Иов 29:18

8 Пс. 6:6, Ис. 38:18

9 Пс. 15:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава