Псалм  3

  1 Псалом на Давида, когато бягаше от сина си Авесалома. Господи, колко се умножиха враговете ми! Мнозина въстават против мене;1

  2 мнозина казват за душата ми: за него спасение няма в Бога.

  3 Но Ти, Господи, си щит пред мене, моя слава, и Ти въздигаш главата ми.

  4 С гласа си викам към Господа, и Той ме чува от светата Си планина.2

  5 Лягам, спя и ставам, защото Господ ме закриля.

  6 Няма да се уплаша от десетки хиляди люде, които отвред са се опълчили против мене.

  7 Стани, Господи! спаси ме, Боже мой! защото Ти удряш по лицето всички мои врагове и трошиш зъбите на нечестивите.3

  8 От Господа е спасението. Върху Твоя народ е Твоето благословение.


Предишна глава Следваща глава


1 2 Царств. 15:14

2 Пс. 27:7

3 Лук. 12:4

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава