Псалм  30

  1 Началнику на хора. Псалом Давидов. (В размирно време.) На Тебе, Господи, се уповавам, да се не посрамя навеки; по Твоята правда избави ме;

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.1

  3 наклони ухо към мене, побързай да ме избавиш. Бъди ми каменна твърдиня, дом за прибежище, за да ме спасиш,

  4 защото Ти си моя каменна планина и моя ограда; заради Твоето име води ме и ме оправяй.2

  5 Изведи ме от примката, която тайно ми са поставили, защото Ти си моя крепост.

  6 В Твоя ръка предавам духа си; Ти си ме избавял, Господи, Боже на истината.3

  7 Мразя почитателите на суетните идоли, а се уповавам на Господа.4

  8 Ще се радвам и ще се веселя за Твоята милост, защото Ти погледна на злочестието ми, узна скръбта на душата ми,

  9 и ме не предаде в ръцете на врага; постави нозете ми на просторно място.5

10 Помилуй ме, Господи, защото съм в утеснение; от скръб се помрачи окото ми, душата ми и утробата ми.6

11 Изнури се от скръб животът ми, и годините ми - от въздишки; от моите грехове изнемощя силата ми, и костите ми изсъхнаха.7

12 От всичките си врагове станах за укор дори пред моите съседи и плашило за моите познати; които ме видят на улицата бягат от мене.8

13 Забравен съм в сърцата като мъртъв; аз съм като разбит съсъд,9

14 защото слушам злоречието на мнозина; отвред - ужас, кога се наговарят против мене и замислят да изтръгнат душата ми.10

15 Аз пък на Тебе, Господи, се уповавам и казвам: Ти си мой Бог.

16 Дните ми са в Твоя ръка; избави ме от ръцете на враговете ми и от гонителите ми.11

17 Яви на Твоя раб светлото Си лице; спаси ме с Твоята милост.12

18 Господи, да се не посрамя, задето викам към Тебе; а нечестивите да се посрамят и да млъкнат в ада.

19 Да онемеят лъжливи уста, които говорят зло против праведника с гордост и презрение.

20 Колко много са у Тебе благата, що пазиш за ония, които Ти се боят, и що си приготвил за ония, които се уповават на Тебе пред синовете човешки!13

21 Ти ги укриваш под покрива на лицето Си от човешките вълнения, скриваш ги под сянка от нападки на езиците.14

22 Благословен е Господ, задето яви към мене Своята чудна милост в укрепения град!15

23 В смущението си мислех: отхвърлен съм от Твоите очи; но Ти чу гласа на молитвата ми, когато викнах към Тебе.16

24 Обичайте Господа, всички Негови праведници; Господ пази верните и отплаща с излишък на ония, които постъпват горделиво.17

25 Дерзайте, и да крепне сърцето ви; дерзайте всички, които се надявате на Господа!


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 49:23

2 Пс. 17:3

3 Лук. 23:46

4 Втор. 23:21, Пс. 61:11

5 Пс. 17:20

6 Пс. 6:8

7 Пс. 108:24

8 Иов 19:13

9 Екл. 9:5, Иер. 48:38

10 Пс. 2:2

11 Пс. 38:5, 138:16

12 Числ. 6:25, Пс. 4:7, Дан. 9:18

13 Ис. 64:4

14 1 Царств. 25:29, Пс. 26:5

15 Пс. 4:7

16 Пс. 144:19

17 Иов 22:20, Притч. 29:23, 1 Петр. 5:5

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава