Псалм  31

  1 Псалом Давидов. Учение. Блажен е оня, комуто беззаконията са простени, и чиито грехове са покрити!1

  2 Блажен е онзи човек, комуто Господ няма да вмени грях, и в чийто дух няма лукавство!2

  3 Докле мълчах, изтощиха се костите ми от вседневното ми охкане,

  4 защото денем и нощем тежеше над мене Твоята ръка; свежестта ми изчезна като през лятна засуха.3

  5 Но аз Ти открих греха си и не скрих беззаконието си; аз казах: "ще изповядам Господу моите престъпления", и Ти сне от мене вината на греха ми.4

  6 Затова всеки праведник ще Ти се помоли овреме, и тогава разливът от многото води няма да го достигне.5

  7 Ти си моя закрила: Ти ме пазиш от скръб; окръжаваш ме с радост на избавление.6

  8 "Ще те вразумя - казва Бог, - ще ти насоча пътя, по който да вървиш; ще те ръководя, Моето око е над тебе."7

  9 "Не бивайте като кон, като неразумна мъска, чиито челюсти трябва да се обуздават с юзда и оглавник, за да ти се покоряват."8

10 Много са скърбите за нечестивеца, а който се уповава на Господа, него милост окръжава.9

11 Веселете се в Господа и радвайте се, праведници; тържествувайте, всички прави по сърце.


Предишна глава Следваща глава


1 Рим. 4:7

2 2 Кор. 5:19

3 Пс. 37:5

4 Притч. 28:13, 1 Иоан 1:9

5 Ис. 55:6

6 Пс. 9:10

7 Пс. 24:12, Притч. 4:11, Втор. 11:12

8 Притч. 26:3

9 Ис. 57:20

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава