Псалм  32

  1 (Псалом Давидов) Радвайте се, праведници, в Господа: на праведници прилича да славословят.1

  2 Славете Господа с гусли, пейте Му с десетострунен псалтир;2

  3 пейте Му нова песен; пейте Му стройно, с възклицание,3

  4 защото словото на Господа е право, и всичките Му дела са верни.

  5 Той обича правда и съд; с милост Господня е пълна земята.

  6 Чрез словото на Господа са сътворени небесата, и чрез духа на устата Му - цялото им воинство.4

  7 Той събра като на купища морските води; бездните тури в клетове.5

  8 Нека се бои от Господа цяла земя; да треперят пред Него всички, които живеят във вселената,

  9 защото Той рече - и всичко стана; Той заповяда - и всичко се яви.6

10 Господ разрушава кроежите на езичниците, унищожава заговорите на народите (унищожава кроежите на князете).7

11 А решението на Господа пребъдва навеки; мислите на сърцето Му пребъдват от рода в род.8

12 Блажен оня народ, комуто Господ е Бог, и племето, което Си е Той избрал за наследие!9

13 От небесата гледа Господ, вижда всички синове човешки;10

14 от престола, на който седи, гледа на всички, които живеят по земята:

15 на всички тях Той е създал сърцата и вниква във всички техни дела.

16 Не се спасява цар с много войска; голямата сила не ще защити исполина.

17 Ненадежден е конят за спасяване, с голямата си сила не ще избави.11

18 Ето, окото на Господа е над ония, които Му се боят и които се уповават на милостта Му,12

19 че Той ще спаси душата им от смърт и във време на глад ще ги прехрани.

20 Нашата душа се уповава на Господа: Той е наша помощ и наша защита;

21 за Него се весели сърцето ни, защото на Неговото свето име се уповаваме.13

22 Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 31:11, 146:1

2 Пс. 91:4

3 Пс. 39:4, Ис. 42:10, Откр. 5:9

4 Бит. 1:6-8, Иер. 1:3

5 Иов 38:8, Иер. 5:22

6 Бит. 1:3, Иудит 16:14

7 Иов 5:12

8 Притч. 19:21, Ис. 46:4

9 Пс. 64:5, 143:15

10 2 Парал. 16:9, Иов 28:24

11 Притч. 21:31

12 Иов 36:7, Пс. 33:16, 1 Петр. 3:12

13 Ис. 66:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава