Псалм  33

  1 Псалом на Давида, когато той се бе престорил на безумен пред Авимелеха, биде изгонен от него и си отиде. Ще благославям Господа във всяко време; хвалата за Него винаги е в устата ми.1

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.

  3 С Господа ще се хвали душата ми; ще чуят кротките и ще се развеселят.2

  4 Величайте Господа с мене, и да възхвалим името Му заедно.

  5 Подирих Господа, и Той ме послуша и от всички мои опасности ме избави.3

  6 Които обръщаха поглед към Него, просияваха, и лицата им няма да се посрамят.4

  7 Ето, сиромахът викна, - и Господ чу и го спаси от всичките му беди.5

  8 Ангелът на Господа застава около ония, които Му се боят, и ги избавя.6

  9 Вкусете и ще видите, колко благ е Господ! Блажен е човекът, който се Нему уповава!7

10 Бойте се от Господа, (всички) Негови светии, защото няма оскъдност у ония, които Му се боят.8

11 Лъвчетата бедствуват9 и търпят глад, а ония, които дирят Господа, не са лишени от никое благо.10

12 Дойдете, деца, послушайте ме: на страх Господен ще ви науча.

13 Иска ли човек да живее и обича ли дълголетие, за да види блага?11

14 Нека сдържа езика си от зло и устата си от коварни думи;

15 нека се отклонява от зло и прави добро; да търси мир и да следва подир него.12

16 Очите на Господа са обърнати към праведниците, и ушите Му - към техните вопли.13

17 Но лицето на Господа е против ония, които вършат зло, за да изтреби от земята помена им.

18 Викат (праведниците), и Господ слуша и ги избавя от всичките им скърби.

19 Близо е Господ до сломените по сърце, и смирените по дух ще спаси.14

20 Много са скърбите на праведника, но от всички тях Господ ще го избави.15

21 Той пази всички негови кости; ни една от тях не ще се строши.16

22 Злото ще убие грешника, и които мразят праведника, ще загинат.17

23 Господ ще избави душата на рабите Си, и никой от ония, които се Нему уповават, няма да загине.18


Предишна глава Следваща глава


1 1 Царств. 21:13

2 Лук. 1:47

3 Ис. 65:24

4 Мих. 7:7

5 Пс. 17:7, 68:34

6 Бит. 32:1

7 Пс. 2:12, Притч. 16:20

8 Иис. Нав. 4:24

9 Според превода на 70-те: "Богати обедняха".

10 Лук. 1:53

11 1 Петр. 3:10

12 Иов 28:28, Пс. 36:37

13 Пс. 32:18, Сир. 15:19

14 Пс. 144:18

15 Деян. 7:10, Рим. 8:17

16 Ис. 66:14

17 Притч. 22:8

18 Рим. 8:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава