Псалм  35

  1 Началнику на хора. Псалом на Давида, раб Господен. Нечестието на беззаконника говори в сърцето ми: страх Божий няма пред очите му,

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.1

  3 защото той се лъсти в очите си, че уж търси беззаконието си, за да го намрази;2

  4 думите на устата му са неправда и лукавство; той не иска да се вразуми, та да върши добро;

  5 на леглото си замисля беззаконие, стъпя на лош път, от зло не се гнуси.3

  6 Господи, Твоята милост е до небесата, Твоята истина - до облаците!4

  7 Твоята правда като планини Божии, и Твоите съдби - велика бездна! Човеци и добитъци пазиш Ти, Господи!5

  8 Колко е драгоценна Твоята милост, Боже! Синовете човешки са спокойни под сянката на Твоите криле:6

  9 те се насищат от тлъстината на Твоя дом, и от потока на Твоите сладости ги напояваш;7

10 защото у Тебе е изворът на живота: в Твоята светлина ние виждаме светлина.

11 Продължи милостта Си към тия, които Те познават, и правдата Си към правите по сърце;

12 да ме не настъпи ногата на гордостта, и ръката на грешника да ме не изгони;

13 там паднаха ония, които вършат беззаконие; съборени са и не могат стана.


Предишна глава Следваща глава


1 Бит. 20:11

2 4 Царств. 17:9

3 Мих. 2:1, Рим. 12:9

4 Пс. 56:11

5 Рим. 11:33, Иона 4:11, 1 Кор. 9:9

6 Иов 36:11, Пс. 16:8

7 Ис. 25:6, 2 Кор. 8:9, Откр. 21:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава