Псалм  39

  1 Началнику на хора. Псалом Давидов. Твърдо се уповавах на Господа, и Той се наклони към мене и чу моите вопли;

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.

  3 извлече ме от страшен ров, от тинесто блато, постави на камък нозете ми и утвърди стъпките ми;1

  4 и вложи в устата ми нова песен - хвала на нашия Бог. Мнозина ще видят, ще се побоят и ще се уповават на Господа.2

  5 Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа и се не обръща към горделивите и към ония, които се отбиват към лъжата!3

  6 Много си сторил Ти, Господи, Боже мой: за Твоите чудеса и помисли за нас - кой ще се уподоби на Тебе! - бих желал да проповядвам и говоря за тях, но те брой нямат.

  7 Жертва и принос Ти не пожела; продупчи Ми ушите4; всесъжение и жертва за грях не поиска.5

  8 Тогава рекох: ето, ида; в книжния свитък е писано за Мене;6

  9 желая да изпълня волята Ти, Боже Мой и Твоят закон е в сърцето Ми.7

10 Възвестявах Твоята правда във великото събрание; не забранявах на устата си: Ти знаеш това, Господи.8

11 Твоята правда не скривах в сърцето си, възвестявах Твоята вярност и спасението от Тебе, и не затаявах Твоята милост и Твоята истина пред великото събрание.9

12 Не спирай, Господи, Твоите щедрости към мене; Твоята милост и Твоята истина нека ме пазят непрестанно,

13 защото злини безбройни са ме окръжили; постигнаха ме беззаконията ми, та дори да виждам не мога; те са повече от космите на главата ми; моето сърце ме остави.10

14 Благоволи, Господи, да ме избавиш; Господи, побързай ми на помощ.11

15 Да потънат в стид и срам всички, които искат гибелта на душата ми! Да бъдат върнати назад и да бъдат предадени на присмех ония, които ми желаят зло.12

16 Да се смутят от своя срам ония, които ми говорят: "добре, добре!"13

17 Да се радват и да се веселят чрез Тебе всички, които Те търсят, и ония, които обичат Твоето спасение, да казват непрестанно: велик е Господ!

18 Аз съм беден и сиромах, но Господ се грижи за мене. Ти си помощ моя и избавител мой; Боже мой, не закъснявай!14


Предишна глава Следваща глава


1 Иов 30:19, Лук. 6:48

2 Пс. 32:3, Откр. 5:9

3 Пс. 2:12, Притч. 16:20, Иер. 17:7

4 Вместо "продупчи Ми ушите" - в превода на 70-те: "тяло Ми приготви".

5 Пс. 50:18

6 Иоан 5:46

7 Ис. 50:5

8 Пс. 34:18

9 Мат. 12:35

10 Пс. 30:11

11 Пс. 21:20

12 Пс. 34:4

13 Пс. 34:21

14 Пс. 69:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава