Псалм  4

  1 Началнику на хора. На струнни свирала. Псалом Давидов. Кога викам, чуй ме, Боже на моята правда! В утеснение Ти ми даваше простор. Помилуй ме и чуй молитвата ми.

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.1

  3 Синове велможки, докога славата ми ще бъде в поругание? докога ще обичате суета и ще търсите лъжа?2

  4 Знайте, че Господ Си е отделил Своя светия; Господ чува, кога викам към Него.

  5 Като се гневите, не съгрешавайте: размислете в сърцето си на леглата си, и утихнете.3

  6 Принасяйте жертви праведни и се уповавайте на Господа.4

  7 Мнозина думат; кой ще ни покаже добрини? Яви ни светлината на лицето Си, Господи!5

  8 Ти изпълни сърцето ми с веселие, откак у тях се намножи жито и вино (и елей).

  9 Спокойно си лягам и спя, защото Ти, Господи, ми даваш да живея в безопасност.6


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 3:2

2 Иов 27:12

3 Еф. 4:26

4 Пс. 50:19, 61:9

5 Пс. 30:17, Мат. 6:10

6 Иов 11:19

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава