Псалм  41

  1 Началнику на хора. Учение. От Кореевите синове. Както кошута жадува за водни потоци, тъй и душата ми, Боже, копнее за Тебе!1

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.

  3 Душата ми жадува за Бога силний, живий: кога ще дойда и се явя пред лицето Божие!2

  4 Сълзите ми бяха хляб за мене денем и нощем, когато всеки ден ми думаха: де е твоят Бог?

  5 Колчем си спомня това, изливам душата си, защото съм ходил с многолюдие, влизал съм с тях в Божия дом с радостния и славословен глас на празнуващото множество.3

  6 Защо униваш, душо моя, и защо се смущаваш? Уповавай се на Бога, защото аз още ще славя Него, моя Спасител и моя Бог.4

  7 Унива в мене душата ми; затова си спомням за Тебе от земята Иорданска, от Ермон, от планина Цоар.

  8 Бездна бездна призовава с гласа на Твоите водопади; всички Твои води и Твои вълни преминаха над мене.5

  9 Денем Господ ще покаже милостта Си, и нощем песен ще Му пея, молитва към Бога на моя живот.6

10 Ще кажа на Бога, моя застъпник: защо си ме забравил? Защо ходя натъжен от обидите на врага?7

11 Сякаш костите ми се трошат, кога враговете ми се гаврят над мене, кога ми думат всеки ден: де е твоят Бог?

12 Защо униваш, душо моя, и защо се смущаваш? Уповавай се на Бога, защото аз още ще славя Него, моя Спасител и моя Бог.8


Предишна глава Следваща глава


1 1 Парал. 6:22, 9:19, 26:1

2 Пс. 83:3

3 Иов 30:16

4 Пс. 42:5

5 Пс. 68:3

6 Пс. 118:62

7 Пс. 37:7

8 Пс. 42:5

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава