Псалм  43

  1 Началнику на хора. Учение. От Кореевите синове. Боже, с ушите си сме чули, нашите отци са ни разказвали за делото, което си сторил през техни дни, в стародавни дни:1

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.2

  3 Ти с Твоята ръка си изтребил народи, а тях си настанил: поразил си племена и си ги изгонил;3

  4 защото те не с меча си са придобили земята, и не тяхната мишца ги е спасила, а Твоята десница и Твоята мишца, и светлината на Твоето лице, понеже Ти си благоволил към тях.4

  5 Боже, Царю мой! Ти си същият; дари спасение на Иакова.

  6 С Тебе, като с рогове, избождаме нашите врагове, в Твое име ще стъпчим с нозе ония, които въстават против нас;5

  7 защото не на моя лък се уповавам, и не моят меч ще ме спаси;6

  8 но Ти ще ни спасиш от враговете ни и ще посрамиш ония, които ни мразят.

  9 С Бога ще се хвалим всеки ден и Твоето име ще славим вечно.

10 Но сега Ти ни отритна и посрами, и не излизаш с нашите войски;7

11 обърна ни в бягство пред врага, и ония, които ни мразят, ограбват ни.

12 Предаде ни като овци на изядане и ни разпиля между народите;

13 продаде народа Си без печалба и не подигна цената му;8

14 предаде ни за укор на съседите ни, за присмех и хула на ония, които живеят около нас;9

15 направи ни за притча в народите, за кимване с глава между друговерците.

16 Всеки ден моето унижение пред мене, и срам покрива лицето ми

17 от гласа на хулителя и клеветника, от погледите на врага и отмъстителя:

18 всичко това дойде върху нас, ала ние Те не забравихме и Твоя завет не нарушихме.10

19 Сърцето ни не отстъпи назад, и стъпките ни се не отклониха от Твоя път,

20 когато ни съкруши в земята на змейовете и ни покри със смъртна сянка.

21 Ако бяхме забравили името на нашия Бог и протегнехме ръце към чужди бог,

22 то Бог не щеше ли да подири сметка за това? защото Той знае тайните на сърцето.11

23 Заради Тебе ни затриват всеки ден, смятат ни за овци, обречени на клане.12

24 Стани, защо спиш, Господи! пробуди се, не отритвай ни завинаги!13

25 Защо криеш лицето Си, забравяш скръбта ни и угнетението ни?14

26 Защото душата ни е унизена до прах, утробата ни е прилепнала о земята.15

27 Дигни се нам на помощ, и ни избави поради Твоята милост.


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 41:1

2 Втор. 6:21, Пс. 77:3

3 Изх. 15:17

4 Втор. 33:29

5 Пс. 59:14, Ис. 33:22

6 Пс. 19:8

7 Пс. 59:3

8 1 Царств. 12:9, Ис. 52:3

9 Пс. 78:4, Иер. 24:9

10 Ис. 26:8

11 Пс. 7:10

12 Рим. 8:36

13 Мат. 8:24-25

14 Пс. 12:2

15 Ис. 51:23

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава