Псалм  44

  1 Началнику на хора. На свирало Шошан. Учение. От Кореевите синове. Песен на любовта. Из сърцето ми се изля блага дума; аз говоря: моята песен е за Царя; езикът ми е перо на бързописец.1

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.

  3 Ти си най-прекрасният от синовете човечески; благодат се изля от Твоите уста; затова Бог Те е благословил навеки.2

  4 Препаши на бедро меча Си, о Силний! Препаши се с Твоята слава и красота!3

  5 И в това Твое украшение побързай, седни в колесница заради истината, красотата и правдата, и Твоята десница ще Ти покаже чудни дела.

  6 Остри са Твоите стрели (о Силний), народите ще паднат пред Тебе, - те са в сърцето на Царевите врагове.4

  7 Твоят престол, Боже, е вечен; жезълът на правотата е жезъл на Твоето царство.5

  8 Ти обикна правдата и намрази беззаконието, затова, Боже, Твоят Бог Те помаза с елей на радост повече от Твоите съучастници.6

  9 Всички Твои дрехи благоухаят на смирна, алой и касия; из чертози от слонова кост Те веселят.7

10 Царски дъщери са между Твоите почетни; застана царица Теб отдясно в офирско злато.8

11 Чуй, дъще, и виж, наклони ухо и забрави твоя народ и дома на баща си.9

12 И силно ще пожелае Царят твоята красота, защото Той е твой Господ, и ти Му се поклони.10

13 И дъщерята тирска с дарове и най-богатите от народа ще умоляват лицето Ти.11

14 Всичката слава на царската дъщеря е вътре: нейната дреха е със злато везана;12

15 в изпъстрена дреха я довеждат при Царя; след нея водят при Тебе девици, нейни дружки,13

16 довеждат ги с веселие и ликуване, влизат в Царевия чертог.

17 Вместо Твоите бащи, ще бъдат Твоите синове; Ти ще ги туриш князе по цяла земя.14

18 Ще направя да се помни Твоето име от рода в род; затова народите ще Те славят от века до века.


Предишна глава Следваща глава


1 Еф. 1:6

2 Лук. 4:22

3 Пс. 23:8, Ис. 11:5, Евр. 4:12, Откр. 1:16, 19:15

4 Иов 6:4, Пс. 37:3

5 Евр. 1:8, Ис. 32:1

6 Пс. 14:2, Ис. 61:1

7 Пес. на песн. 1:3, Еф. 5:2

8 Ис. 61:10

9 Ос. 2:19

10 Ис. 62:4, Откр. 19:7

11 Пс. 71:10

12 Иез. 16:10, Мат. 22:11

13 Ис. 61:10, 1 Петр. 3:3

14 Рим. 9:5, Откр. 1:6, 5:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава