Псалм  45

  1 Началнику на хора. От Кореевите синове. На свирало Аламот. Песен. Бог е нам прибежище и сила, бърз помощник в беди,1

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.2

  3 затова няма да се уплашим, макар и земята да се разклати и планините да се преместят в сърцето морско.

  4 Нека бучат и се подигат водите им, нека се тресат планините от вълнението им.

  5 Речни потоци веселят Божия град, светото жилище на Всевишния.

  6 Бог е всред него; той няма да се поклати: Бог ще му помогне от ранно утро.3

  7 Разфучаха се народите; дигнаха се царствата: (Всевишният) даде Своя глас, и земята се разтопи.

  8 Господ на силите е с нас, Бог на Иакова е наш застъпник.4

  9 Дойдете и вижте делата на Господа, - какви опустошения направи Той по земята:5

10 прекратявайки войните докрай земя, строши лък и пречупи копие, колесници с огън изгори.6

11 Застанете и познайте, че Аз съм Бог: ще бъда превъзнесен у народите, превъзнесен по земята.7

12 Господ на силите е с нас, Бог на Иакова е наш застъпник.8


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 41:1

2 Пс. 17:3, Притч. 18:11, Ав. 3:19

3 Ис. 33:20, Иез. 48:35, Зах. 2:5

4 Рим. 8:31

5 Пс. 65:5

6 Пс. 75:4, Ос. 2:18

7 Ис. 64:2

8 Рим. 8:31

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава