Псалм  46

  1 Началнику на хора. От Кореевите синове. Псалом. Запляскайте с ръце, всички народи, възкликнете към Бога с радостен глас;

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.

  3 защото Всевишний Господ е страшен, велик Цар е над цялата земя;1

  4 покори нам под нозете ни народи и племена;

  5 избра за нас нашето наследие, красотата на Иакова, когото възлюби.

  6 Бог възлезе при възклицания, Господ възлезе при тръбен звук.2

  7 Пейте на нашия Бог, пейте; пейте на нашия Цар, пейте,3

  8 защото Бог е Цар на цяла земя; пейте всички разумно.

  9 Бог се възцари над народите, Бог седна на светия Свой престол;4

10 князете на народите се събраха при народа на Бога Авраамов, защото земните щитове са на Бога; Той е превъздигнат над тях.


Предишна глава Следваща глава


1 Зах. 14:9, Мал. 1:14, Откр. 19:15

2 Пс. 67:19, Деян. 1:9, Еф. 4:10

3 Ис. 12:5

4 Пс. 21:29, 79:2, Евр. 8:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава