Псалм  5

  1 Началнику на хора. На надуйни свирала. Псалом Давидов. Чуй, Господи, думите ми, разумей мислите ми.

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.1

  3 Вслушай се в гласа на моите вопли, Царю мой и Боже мой! защото Тебе се моля.2

  4 Господи, чуй рано гласа ми, - на ранина ще застана пред Тебе и ще чакам,

  5 защото Ти си Бог, Който не обича беззаконие; злият няма да се настани при Тебе;3

  6 нечестивите няма да пребъдват пред Твоите очи: Ти ненавиждаш всички, които вършат беззаконие.4

  7 Ти ще погубиш ония, които говорят лъжа; от кръвожаден и коварен Господ се гнуси.5

  8 Аз пък, по Твоята велика милост, ще вляза в Твоя дом и ще се поклоня в светия Твой храм със страх пред Тебе.

  9 Господи, упътвай ме в Твоята правда, заради моите врагове: изравняй Твоя път пред мене.

10 Защото в устата им няма истина; сърцето им е пагуба, гърлото им - отворен гроб, с езика си лъстят.6

11 Осъди ги, Боже, да не сполучат в своите кроежи; отхвърли ги, поради голямото им нечестие, защото се дигнаха против Тебе.

12 И ще се възрадват всички, които се на Тебе уповават, ще ликуват вечно, и Ти ще ги закриляш; и ще се хвалят с Тебе ония, които обичат Твоето име.

13 Защото Ти, Господи, благославяш праведника и с благоволение, като с щит, го закриляш.


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 4:2, 16:1

2 Пс. 83:4

3 Втор. 32:4, Притч. 3:32, Иоан 9:31

4 Гал. 5:21

5 Пс. 54:24, Ис. 1:15

6 Рим. 3:13

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава