Псалм  51

  1 Началнику на хора. Учение Давидово, 2. когато идумеецът Доик идва да обади Саулу и да му каже, че Давид е дошъл в дома на Ахимелеха. Защо се, силний, хвалиш със злодейство? Божията милост е винаги с мене;

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.1

  3 В начало Бог сътвори небето и земята.2

  4 езикът ти пагуба измисля; като наострен бръснач е той у тебе, коварнико;3

  5 ти обичаш зло повече, нежели добро, повече лъжа, отколкото да говориш правда;

  6 ти, коварни езико, обичаш всякакви пагубни речи;

  7 затова Бог докрай ще те съкруши, ще те изрине и ще изтръгне тебе из жилището (ти), и корена ти - из земята на живите.4

  8 Ще видят праведниците, ще се побоят и ще му се присмеят (като кажат):

  9 ето човек, който не полагаше в Бога своята сила, а се надяваше на многото си богатство, укрепяваше се в своето злодейство.5

10 Аз пък съм в Божия дом като зеленееща се маслина, и се уповавам на милостта Божия навеки.6

11 Вечно ще Те славя за това, що си сторил, и ще се уповавам на Твоето име, защото то е благо пред Твоите светии.7


Предишна глава Следваща глава


1 1 Царств. 22:9

2 Притч. 21:12

3 Пс. 56:5, Притч. 25:18

4 Иов 18:14, 20:7, Пс. 49:22

5 Пс. 48:7, Притч. 11:28, Марк. 10:24

6 Пс. 91:13, Иер. 11:16, Ос. 14:7

7 Пс. 36:5

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава