Псалм  53

  1 Началнику на хора. На струнни свирала. Учение Давидово, 2. когато дойдоха зифейци и казаха на Саула: дали не у нас се крие Давид? Боже, чрез Твоето име ме спаси и с Твоята сила ме съди.

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.1

  3 В начало Бог сътвори небето и земята.

  4 Боже, чуй молитвата ми, послушай думите на устата ми;2

  5 защото чужденци се дигнаха против мене, и силни търсят душата ми; те нямат Бога пред себе си.3

  6 Ето, Бог е мой помощник; Господ подкрепя душата ми.

  7 На враговете ми Той ще въздаде за злото; изтреби ги Ти с Твоята истина.

  8 С усърдие ще Ти принеса жертва, ще прославя името Ти, Господи, защото е благо,

  9 защото Ти ме избави от всички неволи, и окото ми изгледваше неприятелите ми.4


Предишна глава Следваща глава


1 1 Царств. 23:19, 26:1

2 Пс. 4:2, 5:2

3 Пс. 85:14, Тов. 4:5

4 Пс. 58:10-11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава