Псалм  54

  1 Началнику на хора. На струнни свирала. Учение Давидово. Чуй, Боже, молитвата ми и не се крий от моето моление;

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.1

  3 послушай ме и чуй ме; стена в тъгата си и се смущавам

  4 от гласа на неприятеля, от притеснението на нечестивеца, защото хвърлят върху ми беззаконие и с гняв враждуват против мене.2

  5 Сърцето ми трепери в мене, и смъртни ужаси ме нападнаха;

  6 страх и трепет ме връхлетя, и ужас ме обвзе.

  7 И аз рекох: кой би ми дал криле гълъбови? Аз бих отлетял и бих се успокоил,

  8 далеч бих се отстранил и бих останал в пустинята;

  9 побързал бих да се скрия от вятъра и бурята.

10 Разстрой, Господи, и раздели техните езици, защото виждам насилие и разпри в града:

11 денем и нощем обикалят по стените му; злодейства и неволя всред него;3

12 всред него е пагуба; измама и коварство не напущат улиците му;

13 защото, да би ме враг хулил, - това бих понесъл; да би ми се противник големеел, - от него бих се скрил;

14 но това си ти, който беше за мене същото, каквото аз, - мой приятел и мой близък,4

15 с когото сме имали искрени разговори и сме ходили заедно в Божия дом!

16 Да ги сполети смърт; да слязат живи в ада, защото злодейството е сред тях, в техните жилища.

17 Аз пък ще викна към Бога, и Господ ще ме спаси.

18 Вечер и сутрин и на пладне ще моля и ще викам, и Той ще чуе гласа ми,5

19 ще избави в мир душата ми от ония, които въстават против мене, защото много ги имам;

20 Бог ще чуе и отвека Живеещият ще ги смири, защото в тях промяна няма; те се не боят от Бога,6

21 простряха ръце върху ония, които живееха в мир с тях, нарушиха своя съюз;

22 устата им по-меки от масло, а в сърцето им вражда; думите им по-нежни от елей, но те са голи мечове.7

23 Възложи на Господа грижите си, и Той ще те подкрепи. Той никога не ще допусне праведник да се поклати.8

24 Ти, Боже, ще ги свалиш в гибелния ров: кръвници и коварници не ще поживеят ни половина от дните си. Аз пък на Тебе (Господи) се уповавам.9


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 53:4

2 2 Царств. 17:1

3 Числ. 23:21

4 Мат. 26:23, Иоан 13:18, Деян. 1:16

5 Дан. 6:10

6 Пс. 9:8

7 Пс. 56:5

8 Мат. 6:25, Лук. 12:22, 1 Петр. 5:7

9 Притч. 26:17, Пс. 68:16, 4 Царств. 1:4

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава