Псалм  55

  1 Началнику на хора. За гълъбицата, занемяла в отдалечение. Творение от Давида, когато филистимци го бяха хванали в Гет. Помилуй ме, Боже, защото човек иска да ме погълне; нападайки всеки ден, притеснява ме.1

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.

  3 Моите врагове всеки ден търсят да ме погълнат, защото мнозина са, които въстават против мене, о Всевишний!

  4 Кога съм в страх, на Тебе се уповавам.

  5 При помощта на Бога ще възхваля Неговото слово; на Бога се уповавам, не се боя; какво ще ми стори плътта?2

  6 Всеки ден извъртат думите ми; всички техни помисли за мене са зло:

  7 събират се, спотайват се, наблюдават петите ми, за да хванат душата ми.

  8 Нима ще избегнат отплатата за своята неправда? С гняв, Боже, повали народите.

  9 У Тебе са изброени моите скитания; тури сълзите ми в съд при Тебе - не са ли те в Твоята книга?

10 Враговете ми се връщат назад, колчем викна към Тебе; по това познавам, че Бог е с мене.3

11 При помощта на Бога ще възхваля думите Му, при помощта на Господа ще възхваля словото Му.

12 На Бога се уповавам, не се боя; какво ще ми стори човек?4

13 Върху мене лежат, Боже, оброците към Тебе; на Тебе ще въздам хвала;

14 защото Ти избави душата ми от смърт, (очите ми - от сълзи,) па и нозете ми от препъване, за да ходя пред лицето Божие в светлината на живите.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Царств. 21:10-11

2 Ис. 51:8, 1 Петр. 3:12, Евр. 13:6

3 Иер. 29:12

4 Пс. 117:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава