Псалм  56

  1 Началнику на хора. Не погубвай. Творение от Давида, когато избяга от Саула в пещерата. Помилуй ме, Боже, помилуй ме, защото на Тебе се уповава душата ми, и в сянката на Твоите криле ще се скрия, докле преминат бедите.1

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.2

  3 Ще викна към Бога Всевишний, към Бога, Който ми прави добро.

  4 Той ще прати от небесата, и ще ме спаси; ще посрами оногова, който иска да ме погълне; Бог ще прати Своята милост и Своята истина.3

  5 Душата ми е всред лъвове; лежа всред ония, които пламък дишат, всред синовете човешки, чиито зъби са копия и стрели, и чийто език е остър меч.4

  6 Бъди превъзнесен по-високо от небесата, Боже, и над цялата земя да бъде Твоята слава!5

  7 Приготвиха примка за нозете ми; душата ми отпадна; изкопаха пред мене яма и сами паднаха в нея.6

  8 Готово е сърцето ми, Боже, готово е сърцето ми: ще пея и ще славя.7

  9 Дигни се, славо моя, дигни се, псалтире и гусло! Ще стана рано.8

10 Ще Те славя, Господи, между народите, ще Те възпявам между племената,9

11 защото до небесата е голяма Твоята милост, и до облаците - Твоята истина.10

12 Бъди превъзнесен по-високо от небесата, Боже, и над цялата земя да бъде Твоята слава.11


Предишна глава Следваща глава


1 1 Царств. 22:1

2 Пс. 50:3

3 Пс. 55:3

4 Пс. 54:22

5 Пс. 107:6

6 Пс. 7:16, Притч. 26:27, Екл. 10:8

7 Пс. 107:2

8 Пс. 107:3

9 Пс. 107:4

10 Пс. 35:6

11 Пс. 56:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава