Псалм  57

  1 Началнику на хора. Не погубвай. Творение Давидово. Наистина ли говорите правда вие, съдии, и справедливо ли съдите вие, човешки синове?

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.

  3 В сърце си кроите беззаконие, на къпони туряте злодействата, що сте сторили на земята.1

  4 От самото си рождение са отстъпили нечестивите; от майчина си утроба се заблуждават, говорейки лъжа.2

  5 Отровата им е като змийна отрова, като отрова на глуха аспида, която затиква ушите си3

  6 и не слуша гласа на заклинателя, най-изкусния в заклинания.4

  7 Боже, строши техните зъби в устата им; съкруши, Господи, челюстите на лъвовете!5

  8 Да изчезнат като вода, която се отича; кога изопнат стрелите, нека бъдат като пречупени. Да изчезнат като разпуснал се охлюв; да не видят слънце като пометниче от жена.6

  9 В начало Бог сътвори небето и земята.7

10 Преди котлите ви да усетят пламнало тръне, вихър да разнесе и сурово, и обгорено.8

11 Ще се зарадва праведникът, кога види отмъщение: ще умие стъпките си в кръвта на нечестивеца.9

12 И ще каже човек: наистина има плод за праведника! и тъй, има Бог, Който съди на земята.10


Предишна глава Следваща глава


1 Притч. 21:29

2 Пс. 115:2

3 Пс. 139:4

4 Ис. 48:8

5 Пс. 3:8

6 Иер. 17:11

7 Иов 3:16, Екл. 6:10

8 2 Царств. 23:6, Иез. 2:6

9 Откр. 14:20

10 Екл. 3:17, Иер. 9:24

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава