Псалм  58

  1 Началнику на хора. Не погубвай. Творение от Давида, когато Саул прати да пазят около къщата му, за да го убие. Избави ме от враговете ми, Боже мой, защити ме от въстаналите против мене!1

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.

  3 Избави ме от ония, които вършат беззаконие; спаси ме от кръвниците;

  4 защото, ето, те дебнат душата ми; събират се против мене силните, без престъпление и без грях от моя страна, Господи;2

  5 без моя вина се стичат и въоръжават; дигни се мен на помощ и погледни.3

  6 Ти, Господи, Боже на силите, Боже Израилев, дигни се да посетиш всички народи и недей щади ни едного от нечестивите беззаконници;4

  7 вечер те се връщат, вият като псета и ходят около града;

  8 ето, изригват хули с езика си; в устата им мечове, "защото, - мислят си те, - кой слуша?"5

  9 Но Ти, Господи, ще се насмееш над тях; Ти ще посрамиш всички народи.6

10 Силата е у тях, но аз към Тебе прибягвам, защото Бог е мой застъпник.7

11 Моят Бог, Който ме милува, ще ме превари; Бог ще ми даде да гледам на моите врагове.

12 Не ги умъртвявай, за да не забрави моят народ; разпръсни ги със силата Си и повали ги, Господи, Защитниче наш.

13 Думата от езика ми е грях в устата ми; нека се хванат в гордостта си за клетвата и лъжата, която изговарят.8

14 Разпръсни ги с гняв, разпръсни ги, за да ги няма; и нека познаят, че Бог владичествува над Иакова до краищата на земята.9

15 Нека се връщат вечер, нека вият като псета и ходят около града;

16 нека се скитат да търсят храна, и ненаситени да прекарат нощите.10

17 Аз пък ще възпявам Твоята сила и от ранни зори ще прогласям Твоята милост, защото Ти ми беше защита и прибежище в деня на моето нещастие.

18 Сило моя! Тебе ще възпявам, защото Бог е мой застъпник, мой Бог, Който ме милува.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Царств. 19:1

2 Пс. 55:7

3 Пс. 43:24

4 Ис. 26:21

5 Притч. 25:18

6 Пс. 2:4, 26:13

7 Пс. 53:9

8 Пс. 35:4

9 Пс. 55:8

10 Ам. 8:11-12

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава