Псалм  59

  1 Началнику на хора. На свирало Шушан-Едут. Творение от Давида за изучаване, 2. когато той воюва с Месопотамска Сирия и Сирия Цованска, и когато Иов, връщайки се, порази в Солна долина дванайсет хиляди идумейци. Боже! Ти ни отхвърли, Ти ни съкруши, и се разгневи. Обърни се към нас.

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.1

  3 В начало Бог сътвори небето и земята.2

  4 Ти потресе земята, разби я; поправи нейните повреди, защото тя се е разклатила.3

  5 Ти даде на Твоя народ да изпита жестокото и ни напои с омайно вино.4

  6 Подари на тия, които Ти се боят, знаме, за да го издигнат заради истината,

  7 за да се избавят Твоите възлюбени; спаси ме с Твоята десница и чуй ме!

  8 Бог рече в Своето светилище: ще възтържествувам, ще разделя Сихем и ще размеря долина Сокхот;5

  9 Мой е Галаад, Мой е Манасия, Ефрем е крепост на главата Ми, Иуда е Мой скиптър,

10 Моав е Моя умивалница; върху Едом ще простра обувката Си. Приветствувай Ме, земьо Филистимска!6

11 Кой ще ме въведе в укрепения град? Кой ще ме доведе до Едом?

12 Не Ти ли, Боже, Който ни отхвърли, и не излизаш вече, Боже, с нашите войски?7

13 Дай ни помощ в утеснението, защото човешката защита е суетна.

14 С Бога ние ще проявим сила: Той ще повали враговете ни.8


Предишна глава Следваща глава


1 2 Царств. 8:1, 1 Парал. 18:3, 18:12

2 Пс. 43:10

3 2 Парал. 7:14

4 Пс. 74:9

5 Пс. 107:8

6 2 Царств. 8:2, 22:44, Ис. 21:11

7 Пс. 43:10

8 Пс. 17:30, 107:14

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава