Псалм  63

  1 Началнику на хора. Псалом Давидов. Чуй, Боже, гласа ми, кога Ти се моля; запази живота ми от врага, който ме застрашава;

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.

  3 укрий ме от заговора на коварните, от бунта на злодейците,

  4 които изостриха езика си като меч; изопнаха лъка си - язвителните си думи,1

  5 за да стрелят скришом върху непорочния; те стрелят внезапно върху него и не се боят.

  6 Те се утвърдиха в зло намерение; съветваха се да заложат примки и думаха: кой ще ги види?2

  7 Дирят неправди, правят разследване подир разследване дори до вътрешния живот на човека и до дълбочината на сърцето.3

  8 Но Бог ще ги порази със стрела: те ще бъдат внезапно пронизани;

  9 с езика си ще поразят сами себе си; всички, които ги видят, ще бягат от тях.4

10 И всички човеци ще се уплашат, ще възвестят делото Божие и ще разберат, че това е Негово дело.5

11 А праведникът ще се развесели в Господа и ще се уповава Нему; и ще бъдат похвалени всички прави по сърце.6


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 54:22, 58:8, Иер. 9:3

2 Иов 22:13, 24:15

3 Иер. 17:9

4 Пс. 7:16

5 Изх. 8:19, Ест. 8:17

6 Пс. 31:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава