Псалм  64

  1 Началнику на хора. Псалом Давидов за пеене. Тебе, Боже, подобава хвала на Сион, и Тебе ще се даде оброк (в Иерусалим).

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.1

  3 Ти чуваш молитвата; към Тебе прибягва всяка плът.2

  4 Беззаконните дела ме надделяха; Ти ще очистиш нашите престъпления.

  5 Блажен е оня, когото си Ти избрал и приближил да живее в Твоите двори; ще се наситим с благата на Твоя дом, на светия Твой храм.

  6 Страшний в правосъдието, чуй ни, Боже, Спасителю наш, упование на всички земни краища и на ония, що са далеч в морето,

  7 Който си поставил планините със силата Си и си с мощ препасан,3

  8 Който укротяваш шума на моретата, шума на вълните им и вълненията на народите!4

  9 И ще се уплашат от Твоите личби живеещите по краищата на земята. Ти ще подбудиш утро и вечер Тебе да хвалят.

10 Ти посещаваш земята, утоляваш жаждата й и обилно я обогатяваш: потокът Божий е пълен с вода; Ти приготвяш храните, понеже тъй си я устроил;5

11 напояваш браздите й, уравняваш буците й, омекчаваш я с дъждовни капки, благославяш нейните израсляци;

12 увенчаваш годината на Твоята благост, и Твоите пътеки изпускат тлъстина,6

13 изпускат върху пустинните пасбища, и хълмовете се опасват с радост;

14 ливадите се покриват със стада, и долините се кичат с храни, възклицават и пеят.


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 49:14

2 Пс. 144:21, Иер. 32:27

3 Ам. 4:13

4 Пс. 106:29, Мат. 8:26

5 Втор. 11:11, 33:28, Пс. 45:5

6 Втор. 11:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава