Псалм  65

  1 Началнику на хора. Песен. Възкликни към Бога, цяла земьо!

  2 Възпейте славата на името Му, въздайте Му слава и хвала.1

  3 Кажете Богу: колко си страшен в делата Си! Поради големината на Твоята сила, ще Ти се покорят Твоите врагове.2

  4 Цяла земя да Ти се поклони и да Ти пее, да пее на Твоето име (Вишний)!

  5 Дойдете и вижте делата на Бога, страшния в делата Си над синовете човешки.3

  6 Той превърна морето в суша; през реката минахме пешком; там се веселихме в Него.4

  7 Със Своята мощ Той владее вечно; Неговите очи гледат над народите, да се не превъзнасят бунтовниците.

  8 Благословете, народи, нашия Бог и възгласете Му хвала.

  9 Той запази живота на душата ни и не даде да се поклати ногата ни.

10 Ти ни изпита, Боже, претопи ни, както се сребро претапя.5

11 Ти ни вкара в примка, тури окови на чреслата ни,

12 постави човек над главата ни. Влязохме в огън и вода, и Ти ни изведе на свобода.6

13 Ще вляза в Твоя дом с всесъжения, ще Ти въздам моите оброци,

14 които са изговорили устата ми и е изрекъл езикът ми в моята скръб.

15 Тлъсти всесъжения ще Ти възнеса, с кадение от овнешка тлъстина, жертва ще принеса волове и козли.

16 Дойдете, послушайте всички, които се боите от Бога, и аз ще ви разкажа, какво стори Той за душата ми.

17 Виках към Него с устата си и Го превъзнесох с езика си.

18 Да бях видял беззаконие в сърцето си, Господ не би ме послушал.7

19 Но Бог послуша, чу гласа на молбата ми.

20 Благословен Бог, Който не отхвърли молитвата ми и не отвърна от мене милостта Си!


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 99:1

2 Втор. 33:29

3 Пс. 45:9

4 Изх. 14:21-22, Иис. Нав. 3:16-17

5 1 Петр. 1:7, 4:12, Иез. 22:21

6 Ис. 43:2, Дан. 3:17

7 Притч. 15:29, 28:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава