Псалм  66

  1 Началнику на хора. На струнни свирала. Псалом. Песен. Боже, бъди милостив към нас и ни благослови; осветли ни с лицето Си,

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.1

  3 за да познаят на земята Твоя път, у всички народи Твоето спасение.

  4 Да Те възхвалят народите, Боже; да Те възхвалят всички народи.2

  5 Да се веселят и да се радват племената, защото Ти съдиш народите справедливо и на земята управляваш племената.3

  6 Да Те възхвалят народите, Боже; да Те възхвалят всички народи.

  7 Земята даде своя плод; да ни благослови Бог, нашият Бог.4

  8 Да ни благослови Бог, и да се убоят от Него всички земни краища.5


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 6:25, Кол. 1:15

2 Рим. 15:11

3 Деян. 17:31

4 Лев. 26:4, Пс. 84:13

5 Втор. 6:25

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава