Псалм  67

  1 Началнику на хора. Псалом Давидов. Песен. Да се дигне Бог1, и да се разпръснат враговете Му и да бягат от лицето Му, които Го мразят.

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.2

  3 Разнеси ги, както се дим разнася; както се топи восък от огън, тъй и нечестивците да загинат от лицето Божие.3

  4 А праведниците да се развеселят, да се зарадват пред Бога и да възтържествуват в радост.4

  5 Пейте нашему Богу, пейте на Неговото име; превъзнасяйте Оногова, Който шествува по небесата; името Му е Господ, и радвайте се пред лицето Му.5

  6 Баща на сираци и съдия на вдовици е Бог в светото Си жилище.6

  7 Бог въвежда в дом самотните, освобождава от окови затворниците, а непокорните остават в знойна пустиня.7

  8 Боже, когато Ти излизаше пред Твоя народ, когато шествуваше през пустинята,8

  9 земята се тресеше, дори небесата се топяха от лицето Божие, и тоя Синай - от лицето на Бога, на Бога Израилев.9

10 Изобилен дъжд проливаше Ти, Боже, върху Твоето наследие, и когато то изнемогваше от труд, Ти го подкрепяше.10

11 Твоят народ обитаваше там; по Твоята благост, Боже, Ти приготвяше потребното за бедния.

12 Господ ще даде слово: вестителките са голямо множество.11

13 Царе на войнства бягат, бягат, а която седи в къщи, дели плячката.

14 След като се разположихте в дяловете (си), станахте като гълъбица, чиито криле са покрити със сребро, а перата - с чисто злато;

15 когато Всемогъщият разпръсна царете в тая земя, тя се бялна като снега на Селмон.12

16 Планино Божия, планино Васанска! планино висока, планино Васанска!

17 защо вие, високи планини, гледате завистливо на планината, на която Бог благоволи да обитава и Господ ще обитава вечно?13

18 Божиите колесници са безброй - хиляди хиляди; посред тях е Господ на Синай, в светилището.14

19 Ти възлезе на височината, плени плен, прие дарове за човеците, тъй че и от непокорните да могат обитава у Господа Бога.15

20 Благословен да бъде Господ всеки ден! Бог ни възлага бреме, но Той ни и спасява.

21 Бог за нас е Бог за спасение; във властта на Господа Вседържителя е вратата на смъртта.16

22 Но Бог ще строши главата на враговете Си, косматото теме на закоравелия в своите беззакония.

23 Господ рече: от Васан ще ги върна, ще ги изведа из морската дълбина,17

24 за да потопиш ти ногата си, и твоите псета - езика си, в кръвта на враговете.18

25 Видяхме Твоето шествие, Боже, шествието на моя Бог, на моя Цар в светинята:

26 отпред вървяха певци, отзад свирачи на свирала, по средата - девици с тимпани:19

27 "в събранията благославяйте Бога Господа, вие, които сте от Израилево семе!"20

28 Там беше Вениамин малкият - техен княз; князете Иудини - техни владетели, князете Завулонови, князете Нефталимови.

29 Твоят Бог ти е предназначил сила. Боже, утвърди туй, що си сторил за нас!

30 Заради Твоя храм в Иерусалим царете ще Ти принесат дарове.21

31 Укроти звяра в тръстиката, волското стадо - всред телците на народите, които се хвалят със слитъци сребро; разпилей народите, които желаят войни.

32 Ще дойдат велможи от Египет; Етиопия ще простре ръце към Бога.22

33 Земни царства! пейте Богу, възпявайте Господа,

34 Който отвека шествува по небесата на небесата. Ето, Той издава гласа Си, силния Си глас.23

35 Въздайте слава Богу! Неговото величие е над Израиля, и Неговото могъщество - на облаците.

36 Страшен си Ти, Боже, в Твоето светилище. Бог Израилев - Той дава сила и крепост на (Своя) народ. Благословен Бог!


Предишна глава Следваща глава


1 В славянския превод на Библията: "Да возкреснет Бог"...

2 Числ. 10:35

3 Иудит 16:15

4 Пс. 63:11

5 Ис. 40:3, 57:14

6 Пс. 145:9, Иоан 14:18

7 Пс. 112:9

8 Изх. 13:20, Числ. 14:14

9 Изх. 20:18

10 Ис. 32:15, 44:3, Иоил 2:28

11 Ис. 52:7

12 Съд. 9:48

13 Пс. 113:4

14 Втор. 33:2

15 Еф. 4:10

16 Втор. 32:39, 1 Царств. 2:6, Прем. 16:13

17 Числ. 21:33

18 Пс. 57:11, Откр. 14:20

19 Изх. 15:20, 1 Царств. 18:6

20 Пс. 21:23, Иоан 20:17

21 Пс. 71:10, Ис. 60:6

22 Ис. 18:7

23 Пс. 28:3, Зах. 9:14, Откр. 4:5

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава