Псалм  68

  1 Началнику на хора. На свирало Шошаним. Псалом Давидов. Спаси ме, Боже, защото водите стигнаха до душата (ми).

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.1

  3 Затънах в дълбоко блато, и няма на що да застана; влязох в дълбочината на водите, и бързото им течение ме отвлича.2

  4 Изнемощях от вопли; засъхна гърлото ми; измъчиха се очите ми да чакам Бога (мой).

  5 Ония, които ме мразят без вина, са повече от космите на главата ми: враговете ми, които ме преследват несправедливо, се усилиха; каквото не съм отнемал, него трябва да дам.3

  6 Боже, Ти знаеш моето безумие, и греховете ми не са скрити от Тебе.

  7 Да се не посрамят поради мене всички ония, които се надяват на Тебе, Господи, Боже на силите. Да се не посрамят поради мене ония, които Те търсят, Боже Израилев,

  8 защото заради Тебе понасям хули, и с безчестие покриват лицето ми.

  9 Чужд станах за братята си и странен за синовете на майка ми,

10 защото ревността за Твоя дом ме яде, и хулите на ония, които Те хулят, падат върху мене;4

11 и плача, като постя с душата си, и за това ме хулят;

12 и обличам вместо дреха вретище, - и им ставам за приказ;

13 за мене приказват седещите при портите, и за мене пеят песни винопийците.5

14 Аз пък се обръщам към Тебе, Господи, с молитвата си; във време благоприятно, Боже, по голямата Си благост, чуй ме в истината на Твоето спасение;6

15 извади ме из тинята, за да не затъна; да се избавя от ония, които ме мразят, и от дълбоките води;7

16 да ме не завлече водното течение, да ме не погълне бездната, да не затвори над мене пропастта своите уста.

17 Чуй ме, Господи, защото е блага Твоята милост; по многото Твои щедрости милостно погледни на мене;

18 не скривай лицето Си от Твоя раб, защото скърбя; скоро ме чуй;8

19 приближи се до душата ми, избави я; заради моите врагове ме спаси.

20 Ти знаеш моя позор, моя срам и моето посрамяване: всичките ми врагове са пред Тебе.9

21 Позорът съкруши сърцето ми, и аз изнемощях, очаквах състрадание, но го няма, - утешители, ала не намирам.10

22 И дадоха ми за храна жлъчка и в жаждата ми с оцет ме напоиха.11

23 Нека тяхната трапеза им бъде мрежа, и мирната им гощавка - примка;12

24 да им се помрачат очите, та да не виждат, и разслаби завинаги чреслата им;

25 излей върху тях яростта Си, и пламъкът на Твоя гняв да ги обхване;

26 жилището им да запустее, и в шатрите им да няма кой да живее,13

27 защото оногова, когото Ти порази, те още преследват, и страданията на ранените от Тебе умножават.14

28 Притури беззаконие върху беззаконието им, и да не влязат те в Твоята правда;15

29 да бъдат заличени из книгата на живите и с праведниците да не бъдат записани.16

30 Аз пък съм беден и страдам; Твоята помощ, Боже, да ме въздигне.

31 Ще славя името на (моя) Бог в песни, ще Го превъзнасям в славословие,

32 и това ще бъде по-угодно Господу, отколкото вол или телец с рогове и с копита.

33 Ще видят това страдащите и ще се зарадват. И ще ви оживее сърцето, на вас, които търсите Бога,17

34 защото Господ слуша бедните и не пренебрегва Своите затворници.18

35 Да Го възхвалят небеса и земя, морета и всичко, що се движи в тях;19

36 защото Бог ще спаси Сион, ще съгради Иудините градове, и там ще се заселят и ще го наследят;20

37 потомството на рабите Му ще се закрепи в него, и всички, които обичат Неговото име, ще се заселят в него.


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 43:2

2 Пс. 39:3, 41:8

3 Пс. 34:19, Ис. 53:4, Иез. 33:15

4 Иоан 2:17, Рим. 15:3

5 Иов 30:9

6 Ис. 49:8

7 Пс. 39:3

8 Пс. 101:3

9 Пс. 43:16

10 Мат. 27:39, Лук. 23:49

11 Мат. 27:34, 27:48, Иоан 19:29

12 Рим. 11:9

13 Деян. 1:20

14 Ис. 53:4

15 Рим. 1:28

16 Лук. 10:20, Фил. 4:3, Откр. 3:5

17 Пс. 21:27

18 Пс. 33:7

19 Пс. 147:1

20 1 Кор. 3:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава