Псалм  7

  1 Плачевна песен, която Давид изпя Господу по делото на Хуса, от Вениаминово коляно. Господи, Боже мой! на Тебе се уповавам, спаси ме от всички мои гонители и ме избави;

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.

  3 да не изтръгне врагът като лъв душата ми и да я не разкъса, кога няма избавител (нито спасител).

  4 Господи, Боже мой! ако аз съм направил нещо, ако има неправда в ръцете ми,1

  5 ако съм отплащал със зло ономува, който е бил в мир с мене, аз, който съм избавял дори оногова, който без причина ми е станал враг, -2

  6 нека врагът погне душата ми и я настигне, нека стъпче в земята живота ми, и славата ми да хвърли в праха.

  7 Стани, Господи, в гнева Си, дигни се против бесненията на враговете ми, пробуди се заради мене за в съда, който си заповядал, -

  8 множество народи ще застанат около Тебе; издигни се високо над тях.

  9 Господ ще съди народите. Съди ме, Господи, по правдата ми и по непорочността, що е в мене.3

10 Да престане злобата на нечестивите, а праведника подкрепи, защото Ти изпитваш сърца и утроби, праведний Боже!4

11 Моят щит е в Бога, Който спасява правите по сърце.

12 Бог е съдия праведен (крепък и дълготърпелив,) и Бог, Който всеки ден строго изисква;

13 ако някой не се обръща, Той изостря меча Си, изопва лъка Си и го насочва,5

14 приготвя за него смъртоносни оръдия, прави стрелите Си палещи.

15 Ето, нечестивият зачена неправда, носи злоба и роди си лъжа.6

16 Ров изрови, изкопа го дълбоко и падна в ямата, която приготви;7

17 злобата му ще се обърне върху неговата глава, и злодейството му ще падне върху темето му,8

18 Ще славя Господа по Неговата правда и ще възпявам името на Господа Всевишни.


Предишна глава Следваща глава


1 Иов 31:7

2 1 Царств. 24:7, 26:9

3 Бит. 18:25, Пс. 25:1

4 1 Царств. 16:7, 1 Парал. 28:9, Иер. 11:20, 17:10, 20:12, Откр. 2:23

5 Плач Иер. 2:4, 3:12

6 Иов 15:35, Ис. 59:4

7 Пс. 9:16, 56:7, Притч. 5:22

8 Неем. 4:5, Пс. 139:10

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава