Псалм  71

  1 За Соломона. (Псалом Давидов.) Боже, дай на царя Твоето правосъдие и на царевия син Твоята правда,1

  2 за да съди праведно Твоите люде и Твоите бедни в съда;2

  3 планините да донесат мир на людете, и хълмовете - правда;3

  4 да съди бедните от народа, да спаси синовете на сиромаха и да сломи потисника, -4

  5 и ще се боят от Тебе, докле пребъдва слънце и месечина, от рода в род.5

  6 Той ще слезе като дъжд върху покосена ливада6, като капки, оросяващи земята;7

  7 в негови дни ще процъфти праведникът, и ще има изобилен мир, докле месечина трае;8

  8 той ще владее от море до море и от реката9 до краищата на земята;10

  9 пред него ще паднат жителите на пустините, и враговете му прах ще лижат;

10 царете на Тарсис и островите данък ще му поднесат; царете на Арабия и Сава дарове ще му принесат;11

11 и ще му се поклонят всички царе; ще му служат всички народи;12

12 защото той ще избави бедния, стенещия и угнетения, който няма помощник.

13 Ще бъде милосърден към бедния и сиромаха и ще спаси душите на бедните;13

14 от коварство и насилие ще избави душите им, и скъпоценна ще бъде тяхната кръв пред очите му;

15 и той ще живее, и ще му дават арабийско злато, и ще се молят за него непрестанно, всеки ден ще го благославят;14

16 ще има изобилие на жито по земята, навръх планините; плодовете му ще се вълнуват като гора Ливанска, и в градовете людете ще се размножат като трева по земята;15

17 неговото име ще бъде (благословено) довека; докле слънце трае, ще се предава името му16; и в него ще бъдат благословени (всички земни племена), всички народи ще го облажават.17

18 Благословен Господ Бог, Бог Израилев, Който едничък прави чудеса;18

19 благословено името на славата Му довека, и цяла земя да се изпълни с Неговата слава! Амин и амин.19

20 Свършиха се молитвите на Давида, Иесеевия син.


Предишна глава Следваща глава


1 Дан. 7:27, Ис. 11:5

2 Ис. 32:1

3 3 Царств. 4:24, Еф. 2:14

4 Пс. 44:5, Ис. 11:4

5 Иер. 31:36

6 Според превода на 70-те: "ще слезе като дъжд върху руно".

7 Съд. 6:36-37, 2 Царств. 23:4

8 Ис. 35:1, Ос. 14:6

9 Ефрат.

10 3 Царств. 4:21

11 Пс. 44:13

12 Пс. 21:30, Откр. 21:24

13 Иоан 5:7

14 Ис. 53:10, Евр. 7:16

15 Ис. 27:6, Ос. 14:6, Зах. 10:8

16 В Славянския превод: "името му съществува преди слънцето".

17 Бит. 12:3, Гал. 3:8, 3:16

18 1 Парал. 16:36, Лук. 1:68

19 Ис. 6:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава