Псалм  72

  1 Псалом Асафов. Колко е благ Господ към Израиля, към чистите по сърце!1

  2 Пък аз - безмалко се не разклатиха нозете ми, безмалко се не подхлъзнаха стъпките ми, -

  3 аз пък завидях на безумните, гледайки добруването на нечестивите,2

  4 защото за тях няма страдания до смъртта им, и силите им са крепки;

  5 за човешки труд ги няма, и на удари с другите люде не се излагат.

  6 Затова гордост ги е обвила като огърлие, и дързост ги облича като накит;

  7 изпъкнали са очите им от тлъстина, бликат помислите в сърцето;3

  8 на всички се присмиват, злобно разнасят клевети, говорят надменно;

  9 дигат уста към небесата, и езикът им обикаля по земята.4

10 Затова и народът Му натам се обръща, пият вода с пълна чаша

11 и казват: "как ще узнае Бог? и може ли да знае Всевишният?"5

12 И ето, тия нечестивци добруват на тоя свят, трупат богатство.

13 (И казах си:) та не напразно ли аз очиствах сърцето си, умивах в невинност ръцете си,6

14 и се подлагах на рани всеки ден и на изобличаване всяка сутрин?

15 Но ако кажех: ще разсъждавам тъй, - то аз щях да бъда виновен пред рода на Твоите синове.

16 И мислех си, как да разбера това, но то беше мъчно в моите очи,

17 докле не влязох в Божието светилище и не разумях техния край.

18 Тъй, на плъзгави пътища си ги турил Ти и ги сваляш в пропаст.7

19 Как неочаквано дойдоха те до разорение, изчезнаха, загинаха от ужаси!8

20 Както сън изчезва след събуждане, тъй и Ти, Господи, като ги събудиш, ще унищожиш техните блянове.9

21 Когато кипеше сърцето ми и се терзаеше вътрешността ми,

22 аз бях невежа и не разбирах; като добиче бях пред Тебе.10

23 Но аз съм винаги с Тебе; Ти ме държиш за десницата;11

24 Ти ме ръководиш с Твоя съвет и после ще ме приемеш в слава.

25 Кого имам на небето? а с Тебе ли съм, на земята нищо не искам.12

26 Изнемогва плътта и сърцето ми; Бог е твърдиня на сърцето ми и мой дял вовеки.13

27 Защото ето ония, които се отдалечават от Тебе, загиват; Ти изтребяш всекиго, който отстъпва от Тебе.14

28 А мене е добре да се приближавам към Бога! На Господа Бога възложих упованието си, за да разгласям всички Твои дела (при портите на дъщерята Сионова).15


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 63:9, Мат. 5:8, Иоан 1:47

2 Пс. 63:1, Иов 21:7, Иер. 12:1

3 Иов 15:27

4 Сир. 13:28

5 Пс. 9:32, 93:7

6 Мал. 3:14, Иов 9:30

7 Иов 21:16-17, Притч. 14:32

8 Иов 21:30, Пс. 51:7

9 Иов 21:17, Ис. 29:7

10 Иоан 12:16

11 Иоан 6:68

12 Пс. 15:5, Иоан 4:14

13 Плач Иер. 3:24

14 Иер. 17:13, Ос. 7:13

15 Иак. 4:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава