Псалм  76

  1 Началнику на хора Идитумов. Псалом Асафов. Гласът ми е към Бога, и ще викам; гласът ми е към Бога, и Той ще ме чуе.1

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.

  3 В деня на скръбта си търся Господа; ръката ми нощем е простряна и се не уморява; душата ми се отказва от утеха.2

  4 Спомням си за Бога и треперя; помислям, и духът ми изнемогва.

  5 Ти ми не даваш да затворя очи; потресен съм и не мога да говоря.

  6 Размислям за стародавни дни, за годините на минали векове;3

  7 припомням си моите песни нощем, беседвам със сърцето си, и духът ми изпитва:4

  8 нима Господ завинаги е отхвърлил и не ще вече да благоволи?5

  9 нима завинаги е престанала Неговата милост, и Неговото слово се пресекло от рода в род?

10 нима Бог е забравил да милува? нима в гнева Си Той е затворил Своите щедрости?6

11 И си казах: ето моята тъга - десницата на Всевишния се е изменила.7

12 Ще си спомням за делата на Господа; ще си спомням за Твоите древни чудеса;8

13 ще вниквам във всички Твои дела и ще размислям за Твоите велики деяния.

14 Боже, Твоят път е свет. Кой Бог е тъй велик, както Бог (наш)!9

15 Ти си Бог, Който прави чудеса; Ти яви Своята мощ посред народите;10

16 Ти избави с мишцата Си Твоя народ, синовете на Иакова и на Иосифа.11

17 Видяха Те, Боже, водите, видяха Те водите и се уплашиха, и бездните затрепериха.12

18 Облаците изливаха вода, черните облаци издаваха гръм, и Твоите стрели летяха.

19 Гласът на Твоя гръм се носеше в небесния кръг; светкавици осветяваха вселената; земята трепереше и се тресеше.13

20 Твоят път в морето, Твоите пътеки в големите води и Твоите следи са незнайни.14

21 Ти води като стадо Твоя народ чрез ръката на Моисея и Аарона.15


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 38:1

2 2 Парал. 20:3, Пс. 17:7, 49:15

3 Пс. 142:5

4 Ис. 26:9

5 Пс. 12:2, 84:6, Плач Иер. 3:31

6 Марк. 4:38

7 Ис. 41:10

8 Втор. 32:7, Пс. 70:17, 104:2

9 Пс. 88:9

10 Лук. 1:51

11 Изх. 14:19

12 Изх. 14:21

13 Иов 37:5

14 Иов 38:16, Ав. 3:15

15 Изх. 14:15-16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава