Псалм  8

  1 Началнику на хора. На гетско свирало. Псалом Давидов. Господи, Боже наш! колко е величествено Твоето име по цяла земя! Твоята слава се простира по-горе от небесата.

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.1

  3 Из устата на младенци и кърмачета Ти си стъкмил похвала, за да засрамиш Твоите врагове, та да направиш да млъкне враг и мъстител.2

  4 Кога гледам Твоите небеса - дело на Твоите пръсти, месечината и звездите, които си поставил, казвам си:

  5 що е човек, та го помниш, и син човечески, та го спохождаш?3

  6 Понизил си го с малко нещо спроти Ангелите: със слава и чест си го увенчал;

  7 поставил си го владетел над делата на Твоите ръце; всичко си покорил под нозете му:4

  8 овци и волове всички, а също и зверовете полски,

  9 птици небесни и риби морски, всичко, що преминава морските пътища.

10 Господи, Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя!


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 109:1

2 Мат. 21:16

3 Иов 7:17, Пс. 143:3, Евр. 2:6

4 Бит. 1:28, 9:2, 1 Кор. 15:27

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава