Псалм  80

  1 Началнику на хора. На гетско свирало. Псалом Асафов. Радостно пейте на Бога, нашата твърдиня; възклицавайте към Бога Иаковов;1

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.

  3 вземете псалом, дайте тимпан, сладкогласна гусла с псалтир;

  4 тръбете с тръба в новомесечие, в определеното време, в деня на нашия празник,2

  5 защото това е закон за Израиля, наредби от Бога Иаковов.3

  6 Той установи това като свидетелство за Иосифа, когато тоя излезе из Египетската земя, дето чу звуци от език, който той не знаеше:

  7 "Аз снех товара от раменете му, и освободих ръцете му от кошниците.

  8 В утеснението си ти Ме повика, и Аз те избавих; изсред гръма те чух, при водите на Мерива те изпитах.4

  9 Слушай, народе Мой, и Аз ще ти свидетелствувам: о, да беше Ме послушал, Израилю!5

10 Да нямаш други бог и да не се покланяш на другоземен бог.

11 Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведе из Египетската земя; отвори устата си, и Аз ще ги изпълня."

12 Но Моят народ не слушаше гласа Ми, и Израил Ми се не покоряваше;

13 затова Аз ги оставих на техните упорити сърца; нека ходят по своите помисли.6

14 О, да беше Ме слушал Моят народ, и Израил да ходеше в Моите пътища!7

15 щях веднага да смиря техните врагове и да обърна ръката Си против техните потисници, -

16 ония, които мразят Господа, щяха да им се подмилкват, а тяхното добруване би се продължило завинаги;

17 щях да ги храня с тлъста пшеница и щях да ги насищам с мед от скала.8


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 8:1, 83:1

2 Числ. 10:10

3 Изх. 23:17

4 Изх. 17:6

5 Изх. 20:1-2, Пс. 49:7

6 Деян. 14:16

7 Лев. 26:3

8 Втор. 32:13

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава