Псалм  82

  1 Песен. Псалом Асафов. Боже, не премълчавай, не бъди безмълвен! Не оставай в покой, Боже,

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.1

  3 защото, ето Твоите врагове шумят, и ония, които Те мразят, са дигнали глава;

  4 против Твоя народ съставиха коварен заговор и се съветват против ония, които Ти пазиш;2

  5 казаха: "да отидем и да ги изтребим измежду народите, та да се не споменува вече име Израил."3

  6 Сговориха се единодушно, сключиха против Тебе съюз:

  7 селищата Едомови и измаилтяни, Иоав и агаряни;

  8 Гевал, Амон, Амалик и филистимци с жителите тирски.4

  9 Присъедини се към тях и Асур: те станаха мишца за синовете Лотови.5

10 Стори им същото, каквото на мадиамците, каквото на Сисара, каквото на Иавина при поток Кисон,6

11 които бидоха изтребени в Аендор и станаха тор за земята.

12 Постъпи с тях, с техните князе, както с Орива и Зива и с всички техни вождове, както със Зевея и Салмана,7

13 които казаха: "да си вземем за владение Божиите селища".

14 Боже мой! нека бъдат те като прах във вихрушка, като слама пред вятър.8

15 Както огън изгаря гора, и както пламък опалва планини,

16 тъй и Ти ги погни с Твоята буря и с Твоята вихрушка ги докарай в смущение;

17 изпълни лицата им с безчестие, та да потърсят Твоето име, Господи!9

18 Да се посрамят и да се смутят навеки, да се посрамят и загинат,

19 и да познаят, че Ти, Който едничък имаш име Господ, си Всевишний над цялата земя.10


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 108:1

2 Мат. 26:4

3 Иер. 11:19, Деян. 14:5

4 Иез. 27:9

5 Бит. 19:37

6 Съд. 4:15

7 Съд. 7:25, 8:12, 8:21

8 Ис. 17:13, Пс. 1:4

9 Пс. 69:3

10 Изх. 14:4, 15:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава