Псалм  83

  1 Началнику на хора. На гетско свирало. От Кореевите синове. Псалом. Колко са мили Твоите жилища, Господи на силите!1

  2 В начало Бог сътвори небето и земята.

  3 Копнее душата ми и чезне за Господните двори; сърцето ми и плътта ми с възторг се стремят към живия Бог.2

  4 И птичка си намира жилище, и лястовица - гнездо, дето да положи пилците си, при Твоите олтари, Господи на силите, Царю мой и Боже мой!

  5 Блажени, които живеят в дома Ти: те непрестанно ще Те хвалят.

  6 Блажен човек, чиято сила е в Тебе, и чиито пътеки в сърцето са насочени към Тебе.

  7 Като преминават долината на плача, те намират извори в нея, и дъжд я покрива с благословия;

  8 минават от сила в сила, явяват се пред Бога, на Сион.3

  9 Господи, Боже на силите! Чуй молитвата ми, послушай, Боже Иаковов!

10 Боже, наш Защитниче, надникни и милостно погледни лицето на Твоя помазаник!

11 Защото един ден в Твоите двори е по-добър от хиляда дни. Желая по-добре да бъда при прага на Божия дом, отколкото да живея в шатрите на нечестието.4

12 Защото Господ Бог е слънце и щит, Господ дава благодат и слава; Той не лишава от блага ония, които ходят непорочно.5

13 Господи на силите, блажен оня човек, който се уповава на Тебе!6


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 80:1

2 Пс. 41:3

3 Ис. 40:29, Рим. 1:17

4 1 Царств. 26:19, 2 Царств. 6:22

5 Лук. 22:35

6 Пс. 2:12, Притч. 3:5

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава